Basisregistratie

Volgens cao-afspraken is registreren voor alle directieleden verplicht. U voldoet aan de registratiecriteria als u kunt aantonen dat u beschikt over de basiskwalificaties. Dat kan op een van de volgende manieren:

  • met een afgeronde gecertificeerde schoolleidersopleiding
  • met een positief doorlopen gecertificeerd toetsingsassessment
  • met een positief doorlopen EVC-procedure
  • met individuele diplomawaardering
  • met aspirant-registratie voor beginnende directeuren.

Registratie aanvragen

Voldoet u aan de registratiecriteria? Staat uw opleiding, assessment-, EVC- of IDW-aanbieder in het register? Dan kunt u deze als kwalificatie selecteren. U moet hier wel een bewijsstuk (diploma of certificaat) aan toevoegen. Vervolgens kunt u uw registratie als RDO of RADO aanvragen.

Schoolleidersopleiding

Het Schoolleidersregister PO beoordeelt of opleidingen in voldoende mate aansluiten bij de beroepsstandaard. Staat de door u afgeronde opleiding in het register? Dan kunt u deze opleiding selecteren als kwalificatie en registratie aanvragen.

  • voor directeuren geldt een opleiding van minimaal 30 ECTS (studiepunten) van het type vakbekwaam of ‘leidinggeven 2’;
  • voor adjunct-directeuren een opleiding van minimaal 15 ECTS van het type basisbekwaam of ‘leidinggeven 1’.

Bekijk de gecertificeerde opleidingen en aanbieders.

Individuele diplomawaardering (IDW)

Hebt u opleidingen gevolgd die niet in het register zijn opgenomen, maar die samen wel laten zien dat u aan de basiskwalificaties voldoet? Dan kunt u uw diploma’s laten waarderen. U motiveert hoe de door u gevolgde opleidingen aansluiten bij de beroepsstandaard en bespreekt dat met een deskundige.

Er is momenteel een bureau bij wie u uw diploma's kunt laten waarderen:

EVC-procedure

U leert niet alleen via cursussen en opleidingen, ook op school en in uw vrije tijd ontwikkelt u allerlei competenties. Het doel van EVC (Erkennen van Verworven Competenties) is om die kennis, vaardigheden en houding een formele erkenning te geven. Aanbieders van EVC-procedures die door DUO erkend zijn voor de EVC-procedure voor schoolleiders in het po worden in het register opgenomen. De volgende aanbieders van EVC-procedures zijn opgenomen in het register:

Assessment

Ook met een positief afgerond toetsend assessment, gebaseerd op de beroepsstandaard, kunt u aantonen dat u voldoet aan de basiskwalificaties. Het Schoolleidersregister PO beoordeelt of assessments werkelijk vaststellen of schoolleiders aan de beroepstandaard voldoen.

De volgende aanbieders van assessments zijn opgenomen in het register:

Staat uw assessment er niet bij? Geef deze dan aan ons door. Wij nemen zo snel mogelijk contact op met de aanbieder. Let op: uw assessment mag hooguit 2 jaar oud zijn.

Beginnende schoolleiders: aspirant-registratie

Beginnende schoolleiders hebben nog een andere mogelijkheid. Iedere directeur of adjunct-directeur die op of na 1 januari 2016 voor het eerst in functie is gekomen en voor wie registratie via een opleiding, EVC of assessment niet mogelijk is, kan zich laten registreren als aspirant-R(A)DO.

Lees meer over aspirant-registratie RADO of aspirant-RDO.