Professionaliseren

Na de eerste registratie in het Schoolleidersregister PO als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO) registreert u zich iedere vier jaar opnieuw. Met deze herregistratie laat u zien dat u zich blijft professionaliseren.

Welke professionaliseringsroute past u het best?

Iedere schoolleider is anders. Daarom kiest u na uw eerste registratie de professionaliseringsroute die het best bij u past. Afhankelijk van uw eigen praktijk en behoefte kunt u kiezen voor:

Bent u geregistreerd als RADO met een opleiding op niveau basisbekwaam en wilt u doorgroeien naar een directeursfunctie? Dan kunt u de herregistratieperiode (ook) gebruiken om een van de gecertificeerde schoolleidersopleidingen op niveau vakbekwaam te behalen. 

Leg uw keuze vast

Geef vooraf uw keuze aan in het register, dan blijft het gekozen thema (als u dat wenst) voor u geldig totdat u het hebt afgerond, ook als het thema inmiddels geactualiseerd is.

Het is altijd mogelijk om uw keuze tussentijds aan te passen, bijvoorbeeld door een andere leerroute, een ander thema of een geactualiseerde versie van een thema te kiezen.

Formeel en informeel leren

Gaat u aan de slag met de professionaliseringsthema´s? Kies dan drie van de zeven thema’s om u binnen een periode van vier jaar verder in te ontwikkelen. Dat kan op twee manieren:

  • via formeel leren: u volgt een gecertificeerd formeel aanbod waarmee u professionaliseringsthema’s of deelthema’s kunt afronden;
  • via informeel leren: u zet andere leerervaringen in, bijvoorbeeld uit uw eigen praktijk op school.

Ruilen van deelthema’s


Vier van de zeven professionaliseringsthema’s bestaan uit deelthema’s. Het thema Regie en strategie bestaat bijvoorbeeld uit de deelthema’s: De inrichting van het onderwijs, Organisatie van de school, HR-Beleid en Bedrijfsvoering. Om het thema Regie en strategie af te ronden, is het de bedoeling dat alle deelthema’s doorlopen worden. Is één van de deelthema’s minder relevant? Kies dan een deelthema van een van de andere professionaliseringsthema’s en ruil het deelthema om. Voor het ruilen van deelthema’s kunt u contact opnemen met het Schoolleidersregister PO: (030) 234 73 60.

Overzicht van het professionaliseringsaanbod

Bekijk het gecertificeerde professionaliseringsaanbod op www.professionaliseringsaanbod.nl. Let op: op deze website staat alleen het gecertificeerde aanbod van de aanbieders die hun aanbod hierop willen presenteren. Voor een compleet overzicht van het gecertificeerde aanbod kunt u kijken in het besloten gedeelte van het register.

Stappenplan Afronding professionaliseringsthema of deelthema in drie stappen

In het volgende stappenplan ziet u hoe u een professionaliseringsthema of deelthema in drie stappen kunt afronden.